Foredrag

 
 Foredrag:
Tilbyr foredrag med ulike temaer:
 
 1. Hvordan er det for familier med barn med ekstra behov for oppfølging, hvilken måte å samarbeide på fungerer best og hva trenger disse familiene?
 • Her går vi gjennom grunnleggende tema som ADHD, psykisk helse hos barn og utfordringene dette kan gi i familiene.
 • Det er fokus på hvilke utfordringer disse familiene har i hverdagen.
 • Hva ønsker familiene at andre skal vite og hjelpe til med?
 • Tverrfaglig samarbeid

 

 1. Psykisk helse og rus
 • Hva er psykisk helse?
 • Hva er rus?
 • Hvor går grensen mellom rus og psykiatri?

 

 1. Hvordan ivareta seg selv og egen helse
 • Hva påvirker egen helse?
 • Hvordan ivareta egen helse?
 • Stressmestring

 

Alle foredrag er honorarbasert og kan tilrettelegges i forhold til problemstilling og varighet. Minste honorar for foredrag er for tiden 7500,-.