Vanlige spørsmål

Hva er ADHD?

ADHD er en hyperkinetisk lidelse der utfordringene er konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og redusert impulskontroll.

Flere har tilleggsdiagnoser. Sånn som Asberger, Tourettes syndrom, Dysleksi og Autisme.

Det er vanlig med tilleggsvansker, dette kan være angst, depresjon, søvnvansker, språkproblemer, tics, adferdsforstyrrelse, lærevansker og motoriske vansker.