Velkommen

Velkommen til psykiatisk sykepleier Hilde.
 
Jeg har jobbet i psykiatrien i 18 år og har to barn 
med diagnosen ADHD/ADD.
 
Jobber som foredragsholder og er forfatter.
 
Reiser også rundt i Norge sammen med Magnus Jackson Krogh,
med et inspirasjonsforedrag
som heter "Samtalen".
 

Tags

Listen med tags er tom.

Kontakt oss